Bc.Lenka Mikulášová

bakalárka Fyzioterapie

lektorka cvičení pre budúce mamičky, cvičenia proti bolesti chrbtice, cvičenie podľa p.Mojžišovej