Pilates Medical

PILATES MEDICAL

Je zdravotný pilates, zameraný na správne nastavenie svalových skupín, správne držanie tela, vyformovanie problémových partií, odstránenie bolesti chrbtice, šliach a kĺbov a to za pomoci presne cielených cvikov a dýchania. Pod vedením certifikovanej lektorky.